Używasz przestarzałej przeglądarki
Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje płatności kartą płatniczą ze względów bezpieczeństwa.
Aby dokonać bezpiecznej płatności kartą, zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj inną:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Informacje dotyczące niniejszego Regulaminu sprzedaży

Niniejszy Regulamin sprzedaży (dalej zwany „Regulaminem”) oraz wszystkie polityki i inne dokumenty, do których on się odnosi, określają warunki, które będą miały zastosowanie w momencie, gdy Użytkownik złoży zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego (subskrypcja). Przed złożeniem zamówienia u Niltasoft Limited/Softline PL sp.z oo („Softline Ecommerce”) lub zaakceptowaniem postanowień niniejszej umowy w jakikolwiek inny sposób Użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. Wyrażenie zgody przez Użytkownika zostanie uznane za zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Softline Ecommerce, która jest właścicielem i zarządcą tej Witryny internetowej oraz Sklepu internetowego. W przypadku niezrozumienia treści niniejszego Regulaminu lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Softline Ecommerce. Uwaga: niniejszy Regulamin może ulegać zmianom, dlatego zaleca się ponownie przejrzeć oraz zapisać lub wydrukować jego aktualną treść każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Nasze dane kontaktowe: 
- Niltasoft Limited, Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, VAT number: CY-10190472H
- Softline PL sp.z oo, Elektoralna 13, Office 103, 00-137, Warsaw, Poland, VAT number (NIP): PL5252778629

2. Dostępność produktów

Spółka Softline Ecommerce ma prawo do wprowadzania zmian w informacjach dotyczących produktów, które znajdują się w Sklepie internetowym w dowolnym czasie. Mowa tu na przykład o informacjach dotyczących cen, opisu lub dostępności Produktów. Spółka Softline Ecommerce może wprowadzać takie zmiany bez uprzedniego informowania o nich Użytkowników. Spółka Softline Ecommerce nie będzie jednak zmieniać cen, informacji o dostępności lub opisu żadnego Produktu, na który spółka Softline Ecommerce przyjęła już Zamówienie.

3. Zamówienie i przyjęcie Zamówienia

Użytkownik może składać Zamówienia, wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie internetowym.

Akceptacja umowy stanowi aktywną czynność, którą Użytkownik musi wykonać poprzez kliknięcie przycisku z odpowiednią opcją w stosownej sekcji witryny internetowej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie pakiety Oprogramowania lub Produktów, które zamówił, spełniają jego wymagania i są kompatybilne z aktualnie używanym przez niego systemem oraz praktykami.

Każde złożone Zamówienie stanowi ofertę nabycia Produktów. Zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez spółkę Softline Ecommerce, która może odmówić ich realizacji, między innymi z następujących przyczyn:

 • zamówienie nie może zostać przetworzone ze względu na błąd w informacjach podanych przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia;
 • w Sklepie Internetowym występuje błąd związany z Produktami znajdującymi się w Zamówieniu Użytkownika, na przykład błędna cena lub błędny opis Produktu widniejącego w Sklepie internetowym (ostateczna decyzja dotycząca błędu należy do Softline Ecommerce); lub
 • Produkty znajdujące się w Zamówieniu nie są już dostępne w Sklepie internetowym.

Jeżeli Zamówienie Użytkownika zostanie przyjęte, powiadomimy go o tym, wystawiając Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane do Użytkownika pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik podał swój adres e-mail w Formularzu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail, zalecamy skontaktować się z Softline Ecommerce przed złożeniem kolejnego Zamówienia na ten sam Produkt.

Użytkownik może wprowadzać zmiany w swoim Zamówieniu bądź anulować je w dowolnym czasie, o ile Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone. Aby wprowadzić zmiany w Zamówieniu, które zostało już przetworzone, należy skontaktować się ze spółką Softline Ecommerce. Jeżeli Zamówienie zostało już wysłane, prosimy o zapoznanie się z Polityką zwrotów.

4. Ceny i płatności

Ceną Produktu zawsze jest cena wskazana w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia. Cena zawiera w sobie podatek VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich innych należności, opłat celnych i podatków (oprócz podatku dochodowego) wynikających ze sprzedaży Produktu, w tym wszelkich kar i odsetek, oraz ma obowiązek zapłacić za Produkty pełną kwotę, bez odliczania wspomnianych wyżej opłat. Jeżeli na spółkę Softline Ecommerce zostanie nałożony obowiązek zapłaty jakichkolwiek tego rodzaju podatków, opłata taka zostanie naliczona Użytkownikowi.

Spółka Softline Ecommerce prześle Użytkownikowi wezwanie do zapłaty na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Użytkownik ma obowiązek dokonać wpłaty w walucie wskazanej w wezwaniu.

Dostępne sposoby płatności są wyświetlane wraz z Formularzem Zamówienia Produktu w Sklepie internetowym i mogą zależeć od regionu, w którym znajduje się Użytkownik. Zwykle akceptujemy następujące sposoby płatności:

 • i.Płatność internetowa za pośrednictwem usługi PayPal:
  Szczegóły płatności PayPal: Pozabankowa spółka kredytowa „PayPal RU” LLC, Numer rachunku w banku korespondenta: 30109810300000000010, BIC: 044525101, Deutsche Bank Ltd.
 • ii.Płatności kartami kredytowymi i debetowymi:
  Użytkownicy, którzy chcą dokonać płatności kartą kredytową lub debetową muszą podać dane karty przy składaniu Zamówienia. Karta kredytowa lub debetowa Użytkownika zostanie obciążona w chwili wystawienia przez nas Faktury za Produkty. Produkty zostaną wysłane do Użytkownika dopiero wtedy, gdy wydawca karty autoryzuje jej użycie do płatności za zamówione Produkty. Spółka Softline Ecommerce będzie działać wyłącznie w charakterze podmiotu promującego dany sposób płatności i dostarczy Produkty klientowi. Wszelkie skargi i roszczenia o odszkodowanie będą rozpatrywane przez dostawcę sposobu płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej lub debetowej dostawca danego sposobu płatności działa w charakterze sprzedawcy usługi płatniczej, a dokonywana transakcja odbywa się pomiędzy klientem a dostawcą sposobu płatności. Dostawca danego sposobu płatności jest również odbiorcą płatności.
 • iii. Przelew bankowy bezpośrednio na konto bankowe spółki Softline Ecommerce.
  W przypadku płatności przelewem, jeżeli nie otrzymamy od Użytkownika rozliczonej płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 • iv. Lokalne systemy płatności.
  W niektórych krajach mogą funkcjonować państwowe systemy płatności. W Polsce to Przelewy24 i Blik. 

5. Dostawa i korzystanie z Produktów

W niektórych przypadkach Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Użytkownik zostanie poinformowany o takich ograniczeniach terytorialnych przed dokonaniem zakupu Produktu.

Spółka Softline Ecommerce zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionych Produktów w odrębnych przesyłkach.

Dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć Użytkownikowi Produkty w terminie określonym na stronie Produktu w Sklepie internetowym oraz wskazanym w Formularzu Zamówienia, rozpoczynającym się z datą wystawienia Potwierdzenia Zamówienia i zaakceptowania całkowitej płatności.

Wszystkie nasze Produkty są dostępne wyłącznie za pośrednictwem dostawy elektronicznej. Gdy Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie przetworzone, wyślemy na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu Zamówienia wszystkie niezbędne pliki i dane przekazane przez Dostawcę, w tym, w zależności od przypadku, sam Produkt, Dokumentację, numer seryjny, klucze licencyjne, łącza URL do pobrania, inne niezbędne dane i materiały itd. Niektórzy Dostawcy mogą jednak wymagać, by dostawa elektroniczna została zrealizowana bezpośrednio przez Dostawcę lub przez stronę trzecią inną niż spółka Softline Ecommerce, upoważnioną przez Dostawcę do zrealizowania takiej dostawy. W takim przypadku Dostawca lub upoważniona przez niego strona trzecia prześlą Użytkownikowi wszelkie dane i materiały bez udziału spółki Softline Ecommerce.

Wszelkie Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikom na podstawie licencji bezpośrednio przez Dostawców, na warunkach określonych w stosownych Umowach licencyjnych lub Umowach dotyczących świadczenia usług z użytkownikami końcowymi. Wszelkie takie Umowy licencyjne bądź Umowy dotyczące świadczenia usług z użytkownikami końcowymi zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z Oprogramowaniem lub w momencie pobrania Oprogramowania przez Użytkownika. Spółka Softline Ecommerce nie będzie stroną takich Umów licencyjnych lub Umów dotyczących świadczenia usług z użytkownikami końcowymi i nie będzie mieć żadnych praw, obowiązków lub zobowiązań z nich wynikających.

6. Polityka zwrotów

Użytkownik może dokonać takiego zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania Produktu.

7. Relacje z Użytkownikiem końcowym

 • a. Spółka Softline Ecommerce zwykle wysyła Użytkownikowi powiadomienia w następujących okolicznościach:
  • przypomnienie o zamówionym, ale nieopłaconym produkcie;
  • wiadomość o terminie zakończenia okresu próbnego lub okresu subskrypcji;
  • wiadomość potwierdzająca dokonanie płatności lub informująca o niepowodzeniu płatności;
  • wiadomość związana z bezpieczeństwem zakupionych produktów;
  • odpowiedź na pytanie Użytkownika dotyczące kupowanego produktu lub produktu kupowanego przez osobę trzecią;
  • informacje o działalności spółki, na przykład dotyczące produktów oferowanych przez spółkę;
 • b. W przypadku nieodnowienia przez Użytkownika subskrypcji jakiegokolwiek produktu, Softline Ecommerce ma obowiązek przeprowadzić ocenę potrzeb użytkownika i zaoferować mu podobny produkt.
 • c. Wniosek o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy. Aby rozwiązać umowę, Użytkownik powinien przesłać stosowny, jasno stanowiący o tym wniosek zawierający informacje dotyczące wykorzystywanych produktów, co spowoduje zakończenie działania wszystkich wydanych identyfikatorów lub przeniesienie ich na odpowiednich posiadaczy praw, w zależności od konkretnego posiadacza praw.
 • d. W okresie obowiązywania umowy spółka Softline Ecommerce przechowuje dane archiwalne dotyczące stosunku umownego z Użytkownikiem i na żądanie udostępnia posiadane informacje Użytkownikowi.
 • e. Spółka Softline Ecommerce może usunąć dane osobowe Użytkownika, jeżeli takie usunięcie danych osobowych nie jest sprzeczne z postanowieniami umowy. W takim przypadku wniosek o usunięcie danych może zostać zrealizowany częściowo.

8. Odpowiedzialność, wyłączenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności wobec Użytkowników za oszustwo, zgon lub uszczerbek na zdrowiu lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie ze stosownymi przepisami nie może być wyłączona lub ograniczona.

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, IŻ DOKONUJE ZAKUPU I WYKORZYSTUJE PRODUKTY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ŻE PRODUKTY SĄ MU DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ODPOWIEDNIO, W ZAKRESIE DOZWOLONYM STOSOWNYMI PRZEPISAMI, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI I POSTANOWIENIA, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE NIENARUSZALNOŚCI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE UŻYTKOWNIK MOŻE OTRZYMAĆ DODATKOWE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO OD DOSTAWCÓW, NA MOCY UMÓW LICENCYJNYCH BĄDŹ UMÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG Z UŻYTKOWNIKAMI KOŃCOWYMI.

Niezależnie od poprzednich ustępów maksymalna kwota naszej odpowiedzialności z tytułu niniejszego Regulaminu, bez względu na to, czy ma ona charakter kontraktowy, deliktowy (w tym wynikający z zaniedbania), czy oparta jest na innej podstawie, w żadnych okolicznościach nie przekroczy kwoty, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić nam w związku z Produktami.

Użytkownik zabezpiecza i zwalnia nas (w tym nasze podmioty stowarzyszone i zależne oraz naszych członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów) z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub roszczenia, w tym uzasadnione opłaty prawne, jakiejkolwiek strony trzeciej, wynikające z naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika, niewłaściwego wykorzystywania Produktów lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osoby trzeciej.

Nie będziemy odpowiedzialni za żadne opóźnienia w wypełnieniu lub przypadki niewypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli takie opóźnienia lub przypadki niewypełnienia zobowiązań będą wynikiem okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawo Użytkownika do tego, aby produkty zostały wysłane w rozsądnym terminie. Jeżeli opóźnienie wystąpi przed wysyłką produktów, nie obciążymy Użytkownika opłatą za produkty, dopóki produkty nie zostaną wysłane oraz Użytkownik będzie mógł anulować zamówienie w dowolnym czasie przed wysyłką.

9. Polityka prywatności

Składając Zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje spółce Softline Ecommerce swoje dane osobowe oraz inne informacje. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych pozyskanych z Formularza Zamówienia dla celów przetworzenia jego Zamówienia w sposób zgodny z opublikowaną polityką prywatności oraz polityką plików cookie.

10. Prawo właściwe 

Niniejszy Regulamin podlega i powinien być interpretowany w zgodzie z przepisami Republiki Cypru, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje wyraźnie wyłączone. Obie strony uzgadniają, że niewyłączną jurysdykcję w kwestiach wynikających z Regulaminu będą miały sądy cypryjskie, co oznacza, że Użytkownik może dochodzić swoich praw konsumenckich na Cyprze lub w innym kraju UE, w którym mieszka.

11. Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie internetowej, politykach oraz regulaminach, w tym w niniejszym Regulaminie, w dowolnym czasie. Użytkownik podlega regulaminom, politykom oraz Regulaminowi, które obowiązują w czasie złożenia przez niego Zamówienia na Produkty, chyba że w regulaminach, politykach lub niniejszym Regulaminie wprowadzone zostaną zmiany wynikające z przepisów prawych lub wymagane przez stosowny organ nadzorczy (w takim przypadku zmiany te mogą mieć zastosowanie do poprzednich Zamówień Użytkownika). Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalne, postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień.

Postanowienia ogólne

Brak egzekucji któregoś warunku niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie oznacza zrzeczenia się takiego postanowienia. Brak egzekucji takiego postanowienia nie wpływa w żaden sposób na prawo strony do egzekucji takiego postanowienia w przyszłości.

Nieprawidłowość lub nieegzekwowalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miała wpływu na prawidłowość i egzekwowalność pozostałych postanowień.

Definicje

„Sklep internetowy” oznacza tę witrynę internetową związaną z produktami tworzonymi na zamówienie (https://store-sl.avast.com/pl_PL/basket/);

„Produkt(y)” oznaczają wszelkie Oprogramowanie lub Usługi znajdujące się w Sklepie internetowym, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; O ile niniejszy Regulamin w sposób wyraźny nie stanowi inaczej, Softline Ecommerce nie jest producentem Produktów sprzedawanych w Sklepie internetowym.

„Oprogramowanie” oznacza jakikolwiek Produkt znajdujący się w Sklepie internetowym będący programem komputerowym, w tym między innymi pakiety oprogramowania, programy samodzielne i programy do pobrania, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Usługi” oznaczają wszelkie usługi podlegające opłacie i inne, znajdujące się w Sklepie internetowym, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Umowa licencyjna/Umowa dotycząca świadczenia usług z użytkownikiem końcowym” - Umowa licencyjna użytkownika końcowego lub umowa dotycząca świadczenia usług stanowiąca prawne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Umowa ta szczegółowo określa prawa, obowiązki i ograniczenia mające zastosowanie w zakresie Oprogramowania i Usług.

„Dokumentacja Użytkownika” oznacza instrukcję obsługi użytkownika końcowego, która zwykle jest dołączona do Oprogramowania i informuje użytkowników końcowych o sposobie obsługi Oprogramowania, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

„Dostawca” – producent (oraz posiadacz praw własności intelektualnej, tytułów i udziałów) Oprogramowania i/lub dostawca Usług, które są sprzedawane Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Formularz Zamówienia” oznacza elektroniczny formularz Zamówienia dostępny w Sklepie internetowym;

„Potwierdzenie Zamówienia” oznacza wystawione przez nas potwierdzenie Zamówienia, oznaczające przyjęcie Zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Pomoc i wsparcie
Zadaj pytanie
Pytania dotyczące płatności i dostawy
Metody płatności
Nasza strona korzysta z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na nasze Polityka Prywatności.
OK