Ви використовуєте застарілий браузер
Ви використовуєте застарілий браузер, в якому з міркувань безпеки не підтримується оплата замовлень банківськими картами.
Щоб зробити безпечний платіж карткою, поновіть поточну версію браузера, або встановіть інший
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

Правила продажу

Ці «Правила продажу» (далі — «Правила»), а також опис Продукції визначають порядок купівлі-продажу Продукції через Інтернет-магазин, і є офіційною публічною офертою NOVENTIQ CYPRUS LTD (Продавця), адресованою фізичним та юридичним особам (Покупцям), при спільному згадуванні також іменовані «Сторони», а окремо — «Сторона».

Терміни

Правила — документ, із яким Покупець зобов’язаний ознайомитись під час замовлення Продукції в Інтернет-магазині.

Покупець — фізична або юридична особа, яка має намір замовити або придбати в Інтернет-магазині чи така, що замовляє чи придбає в Інтернет-магазині чи таке, що використовує придбану в Інтернет-магазині Продукцію на умовах публічної оферти.

Продавець — компанія, що здійснює реалізацію Продукції за допомогою Інтернет-магазину. Реалізацію Продукції Покупцям здійснює NOVENTIQ CYPRUS LTD. Детальна інформація щодо Продавця міститься у розділі контакти сайту.

Продукція — програмна продукція, товари, інше майно, надані для продажу в Інтернет-магазині окремо чи разом. Перелік Продукції визначається Продавцем.

Програмна продукція — результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної, навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів, виключні права на розповсюдження якого, належать Правовласнику й охороняються авторським правом, а також будь-яка пов’язана з нею інформація та документація.

Інтернет-магазин — торговельна площадка Продавця, розміщена на цьому інтернет-сайті, що містить технічні можливості для здійснення перегляду Опису и замовлення Продукції Покупцем.

 1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.
 2. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Закону про захист прав споживачів від 2013 р., Закону про електронну комерцію від 2004 р. та інших чинних в Республікі Кіпр нормативно-правових актів.
 3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила без будь-якого попередження. Зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на даному сайті.
 4. Під час замовлення або шляхом придбання Продукції через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з цими Правилами. Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати самостійно оформленого замовлення на умовах договору.
 5. Акцепт Покупцем публічної оферти, частиною якої є ці Правила, відбувається шляхом оплати Продукції відповідно до умов оформленого замовлення, що також вважається висловленням Покупцем наміру придбати Продукцію. З моменту акцепту покупцем оферти, договір на придбання оплаченої Продукції Покупцем вважається укладеним.
 6. Моментом оплати Продукції вважається надходження у повному обсязі відповідної суми грошових коштів на рахунок Продавця, третіх осіб, уповноважених Продавцем на отримання платежів.
 7. При отриманні Noventiq від платіжного провайдера інформації про ваш запит скасування платіжної операції (чарджбек) по оплаті Замовлення Noventiq залишає за собою право анулювати ліцензію, надану вам згідно з відповідним замовленням.
  З питань про терміни зарахування коштів по оспорюваному платежу на ваш розрахунковий рахунок звертайтеся в банк-емітент, в який було подано заяву про чарджбек.
 8. З метою придбання Продукції в Інтернет-Магазині Покупець оформлює замовлення. Оформлення замовлення здійснюється за допомогою відповідного інтерфейсу, що розміщується на сторінках Інтернет-магазину. При оформленні замовлення Покупець надає Продавцю таку інформацію:

Фізичні особи:

 • П.І. Покупця;
 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти Покупця;
 • спосіб оплати (вибір одного з варіантів, запропонованих Продавцем);

Юридичні особи:

 • повне найменування;
 • П.І. представника, уповноваженого на отримання Продукції;
 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти Покупця;
 • ІПН;
 • юридична адреса.

Покупець несе відповідальність за надання неактуальної, неповної чи неточної інформації, що мало наслідком неналежне виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

 1. Оплата Продукції здійснюється за ціною, встановленою Описом відповідної Продукції на сторінках Інтернет-магазину, у спосіб та строк, узгоджені з Покупцем на момент оформлення замовлення.
 2. При наявності такої домовленості, Продавець самостійно, або за допомогою третіх осіб, надає Покупцеві супутні послуги, перелік, вартість та умови надання яких узгоджуються Покупцем при оформленні замовлення. Оплата узгоджених послуг здійснюється одночасно з оплатою Продукції.
 3. У випадку неможливості реалізації Продукції, оплаченої Покупцем, Продавець зобов'язується повідомити Покупця шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Покупцем, або шляхом повідомлення за контактним телефоном. В цьому випадку подальші взаємовідносини сторін визначаються в індивідуальному порядку.
 4. Продукція в частині, що не підлягає доставці, а також надані послуги, вважаються прийнятими Покупцем з моменту надання Покупцеві доступу до зазначеної Продукції, або надсилання Продукції Покупцю за допомогою електронного або поштового зв'язку, а також фактичного надання послуг.
 5. Покупець має право відмовитися від придбання Продукції в будь-який час до її передачі і протягом 30 (тридцяти) календарних днів після її передачі Покупцю.
 6. У разі відмови Покупця від Продукції Продавець повинен повернути йому суму, сплачену Покупцем, за винятком витрат Продавця на повернення грошових коштів, не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів з дати пред'явлення Покупцем відповідної вимоги, що направляється по електронній пошті або в письмовому вигляді.
 7. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Продукції.
 8. Продавець має право переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам за умови дотримання прав і інтересів Покупця.
 9. Продавець зобов'язується забезпечувати конфіденційність персональних даних Покупця відповідно до законодавства Республікі Кіпр щодо захисту персональних даних. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію за винятком надання Продавцем інформації відповідно до вимог чинного законодавства, а також агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем.

Інтернет-магазин використовує інформацію про покупця для забезпечення нормального функціонування інтернет-магазину (зокрема, але не виключно, для відправки повідомлень покупцеві про умови використання інтернет-магазину, про хід виконання замовлення, надання додаткових послуг, контролю якості тощо).

Продавець не несе відповідальності за розголошення відомостей, наданих Покупцем на сторінках Інтернет-магазину в загальнодоступній формі.

 1. Відносини Продавця і Покупця регулюються правом Республікі Кіпр. Всі розбіжності вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості врегулювання розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.
 2. Права та обов’язки Сторін, викладені у чинній версії Правил, є істотними умовами відповідних договорів купівлі-продажу між Продавцем та Покупцями.
 3. Чинна версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.

Дата внизу цих Правил показує, коли вона востаннє оновлювалася.

25.04.2023

 

Visa Mastercard
Наш сайт використовує cookie. Залишаючись на сайті, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
OK