Používáte starou verzi internetového prohlížeče
Používáte starou verzi internetového prohlížeče, v níž z bezpečnostních důvodů není podporována platba kartou. Aby objednávku bezpečně uhradit platební kartou, aktualizujte Váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo si stáhněte jiný:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

OBCHODNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

1. O těchto Obchodních podmínkách

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) spolu se všemi zásadami a dalšími dokumenty zde uvedenými stanovují podmínky a ujednání, které budou použity při registraci vašeho účtu v internetovém obchodě nebo při zadání objednávky prostřednictvím internetového obchodu (předplatné). Budete muset potvrdit, že jste tyto Podmínky přečetli a přijali předtím, než si vytvoříte svůj účet v internetovém obchodě, předložíte objednávku společnosti Niltasoft Limited/Softline PL sp.z oo (dále jen „Softline Ecommerce“) nebo jinak přijmete tuto smlouvu. Vaše přijetí bude považováno za splnění těchto Podmínek mezi vámi a Softline Ecommerce, která vlastní a udržuje tuto webovou stránku a internetový obchod. Pokud těmto Podmínkám nerozumíte nebo máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na Softline Ecommerce. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky mohou být změněny, a tak si prohlédněte a uložte či vytisknete kopii stávajících obchodních podmínek a ujednání před každou objednávkou, kterou odešlete.

Naše kontaktní údaje: 
- NIltasoft Limited, Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, VAT number: CY-10190472H
- Softline PL sp.z oo, Elektoralna 13, Office 103, 00-137, Warsaw, Poland, VAT number: PL5252778629 

2. Osobní účet v internetovém obchodě

 1. Abychom usnadnili zadávání objednávek a správu produktů v některých internetových obchodech, nabízíme funkci vytvoření účtu. Pokud je taková funkce poskytována v určitém internetovém obchodě, registrace je povinná a znamená přijetí této smlouvy. Jste si vědomi toho, že jakákoli činnost, kterou jste provedli v internetovém obchodě pomocí svého účtu, může zakládat určitá práva a povinnosti na základě těchto Podmínek nebo platných právních předpisů.
 2. Pokud vytvoříte nebo použijete účet jménem podnikatelského subjektu, potvrzujete, že jste oprávněni jednat jménem dané firmy a zavázat ji k těmto Podmínkám. Takový účet vlastní a ovládá podnikatelský subjekt. Těmito Podmínkami se nezamýšlí ani nezakládá žádné zastoupení, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnanec-zaměstnavatel nebo franchisor-franchisant. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za veškeré činnosti vykonané pod vaším účtem nebo heslem.
 3. Musíte podniknout všechny nezbytné kroky, abyste zajistili, že vaše heslo zůstane důvěrné a bezpečné, a měli by jste nás okamžitě informovat, pokud máte nějaký důvod domnívat se, že je vaše heslo známo komukoli jinému, nebo se domníváte, že je nebo pravděpodobně bude použito neoprávněně. Jste zodpovědní za zajištění toho, že údaje, které nám poskytnete, jsou správné a úplné, a musíte nás informovat o všech změnách poskytnutých informací. Můžete získat přístup k množství informací, které nám byly poskytnuty, včetně nastavení účtu, a aktualizovat je na webové stránce svého účtu v internetovém obchodě.
 4. Váš účet nesmí být použit: (i) k podvodním účelům nebo v souvislosti s trestným činem nebo jinou protiprávní činností, nebo (iii) k obtěžování, vyvolání nepříjemnosti nebo úzkosti. Nepotvrzené účty nebo účty, které byly delší dobu neaktivní, můžeme zrušit nebo změnit či přerušit poskytování našich služeb.
 5. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, vypovědět smlouvu, zrušit účty nebo odstranit či upravit obsah, pokud porušujete platné zákony, tyto Podmínky nebo jiné platné podmínky a ujednání, pokyny nebo zásady.

3. Dostupnost produktu

Softline Ecommerce bude mít právo kdykoli změnit informace o produktech zobrazených v internetovém obchodě, například informace o cenách, popisy nebo dostupnost produktů a Softline Ecommerce tak může učinit bez předchozího upozornění na změny. Softline Ecommerce nicméně nezmění cenu, dostupnost ani popis jakéhokoli produktu po přijetí objednávky Softline Ecommerce.

4. Objednávka a její přijetí 

 1. Objednávky můžete zadat vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě po přihlášení se ke svému účtu, pokud má aktuální koš registrační nebo vstupní formulář.

  Kromě registrace v internetovém obchodě je přijetí smlouvy aktivním úkonem, který je vyjádřen formou stisknutí tlačítka s volbou na webové stránce obchodu.

 2. Budete zodpovědní za zajištění toho, že jakýkoli software nebo balíček produktů, který jste si objednali, je vhodný pro vaše požadavky a je kompatibilní s vašimi stávajícími systémy a postupy.
 3. Každá předaná objednávka představuje nabídku na nákup produktů. Objednávky podléhají akceptaci Softline Ecommerce a mohou být odmítnuty na základě rozhodnutí Softline Ecommerce, například, avšak nejen v případech, kdy:
  • objednávky nemohou být zpracovány z důvodu chyby v informacích, které jste poskytli při zadání objednávky nebo při registraci účtu;
  • v internetovém obchodě došlo k chybě týkající se produktů, které jste si objednali, například k chybě vztahující se k ceně nebo popisu produktu, zobrazeném v internetovém obchodě (konečné rozhodnutí o chybě zůstává na Softline Ecommerce);
  • nebo produkty, které jste si objednali, již nejsou k dispozici prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Pokud přijmeme vaši objednávku, budeme vás informovat o našem přijetí prostřednictvím Potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, pokud ve formuláři objednávky nebo ve svém účtu uvedete e-mailovou adresu. Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte Softline Ecommerce předtím, než se pokusíte zadat další objednávku stejného produktu.
 5. Objednávky můžete kdykoli změnit nebo zrušit před jejich zpracováním. Chcete-li provést změny ve zpracované objednávce, kontaktujte prosím Softline Ecommerce. Pokud již byla vaše objednávka odeslána, přečtěte si prosím Podmínky vrácení.

5. Ceny a platba

 1. Cena produktu je vždy cena uvedená v internetovém obchodě při zadání objednávky. Cena zahrnuje DPH. Za jakékoli další poplatky, cla nebo daně (s výjimkou daně z příjmů) spojené s prodejem produktů, včetně jakýchkoli souvisejících sankcí nebo úroků zodpovídáte vy a musíte za produkty zaplatit bez jakéhokoli snížení o výše uvedené částky. Pokud budeme povinni tyto daně vybrat nebo zaplatit, budou účtovány vám.
 2. Žádost o platbu a fakturu vám zašleme na fakturační e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve formuláři objednávky. Musíte zaplatit v měně, která je uvedená na faktuře.
 3. Dostupné platební metody se zobrazují v souvislosti s formulářem objednávky produktu v internetovém obchodě a mohou záviset od oblasti. Obecně přijímáme následující platební metody:
  1. Online platba poskytovaná službou PayPal:Platební údaje pro službu PayPal: Nebankovní úvěrová společnost "PayPal" LLC, účet korespondenta: 30109810300000000010, BIC: 044525101, Deutsche Bank Ltd.
  2. Platby kreditní a debetní kartou:

   Pokud chcete platit kreditní nebo debetní kartou, musíte zadat údaje o svojí kartě při zadání objednávky. Vaše platba se z platební karty zúčtuje, když vám za vaše produkty vystavíme fakturu. Produkty vám nedodáme, dokud vydavatel vaší karty nepovolí použití vaší karty k úhradě objednaných produktů. Softline Ecommerce bude jednat pouze jako obchodník s příslušnou platební metodou a produkty poskytne zákazníkovi. Všechny stížnosti a nároky na odškodnění budou zpracovávány poskytovatelem platební metody. Pokud jde o platby provedené kreditní nebo debetní kartou, poskytovatel platební metody jedná jako obchodník platební služby a obchodní transakce probíhá mezi zákazníkem a poskytovatelem platební metody. Poskytovatel platební metody je také příjemcem platby.

  3. Bankovní převod přímo na účet Softline Ecommerce.

   Pokud platíte bankovním převodem a platbu v zúčtovaných prostředcích neobdržíme do 30 dnů od data vaší objednávky, bude vaše objednávka zrušena.

  4. Vnitrostátní platební systémy.

   V některých zemích mohou být použity vnitrostátní platební systémy. Platby prostřednictvím těchto platebních systémů jsou umožněny v případě jejich dostupnosti prostřednictvím internetového obchodu. 

6. Dodání a použití produktů

 1. V některých případech nemusí být některé produkty dostupné pro všechny země. Budete informováni o jakýchkoli takových územních omezeních, než budete moci produkt zakoupit.
 2. Softline Ecommerce si vyhrazuje právo dodat objednané produkty v samostatných zásilkách.
 3. Vynakládáme veškeré úsilí k doručení vašich produktů v rámci termínu, který je uveden na stránce produktu v internetovém obchodě a uvedený v objednávkovém formuláři, od data vystavení potvrzení objednávky a přijetí platby v plné výši.
 4. Všechny naše produkty jsou k dispozici výhradně pro elektronické doručení. Při zpracování vaší objednávky zašleme na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři objednávky všechny potřebné soubory a údaje poskytnuté prodejcem k dodání, případně včetně samotného produktu, dokumentace, sériového čísla, licenčních klíčů, URL odkazů ke stažení a dalších potřebných údajů a materiálů atd. Někteří prodejci však mohou požadovat, aby elektronická dodávka byla poskytnuta samotným prodejcem nebo stranou, která není Softline Ecommerce, a která je pro takovou dodávku oprávněna prodejcem. V takovém případě vám prodejce nebo třetí strana, autorizovaná dodavatelem, zašle všechny tyto údaje a materiály bez účasti Softline Ecommerce.
 5. Veškerý software je vám licencován přímo prodejci na základě podmínek příslušných licencí / služeb uzavřených s koncovým uživatelem. Tyto licenční / servisní smlouvy s koncovým uživatelem jsou dodávány se softwarem nebo jsou poskytovány při stažení softwaru. Softline Ecommerce nesmí být stranou těchto licencí / služeb uzavřených s koncovým uživatelem a nebude mít žádná práva, závazky, povinnosti nebo odpovědnosti z nich vyplývající.

7. Reklamační řád

 1. Reklamace/vrácení závadného produktu: Pokud si přejete vrátit peníze za produkt od Softline Ecommerce, který je při obdržení závadný či jinak poškozený, či neodpovídá popisu na internetovém obchodě, můžete tak učinit do 30 dnů od obdržení produktu.
 2. Reklamace/vrácení nezávadného zboží: Nemůžete zrušit objednávku doručenou Softline Ecommerce či požadovat vrácení produktů nebo vrácení peněz za produkty, které odpovídají popisu na internetovém obchodě.
 3. Tento reklamační řád neovlivňuje zákonná práva, která máte podle svých platných vnitrostátních právních předpisů o prodeji spotřebních produktů, avšak všechna tato práva budou vyloučena a omezena v rozsahu povoleném rozhodným právem.
 4. Vztahy s koncovým uživatelem
  1. Softline Ecommerce uživatele zpravidla upozorní na následující situace:
   • připomenutí produktu, který uživatel objednal, však nezaplatil;
   • blížící se konec zkušebního období či předplaceného období;
   • oznámení o úspěšné či neúspěšné platbě;
   • oznámení o bezpečnosti zakoupených produktů;
   • odpověď na otázky uživatele o produktu, který zakoupil uživatel či kdokoli jiný;
   • informace o činnostech společnosti, například informace o produktech, které společnost nabízí;
  2. Pokud uživatel neobnoví objednávku jakéhokoli produktu, Softline Ecommerce je povinna provést posouzení potřeb zákazníka a nabídnout mu podobný produkt.
  3. Žádost o uplatnění práva na zapomnění není důvodem pro vypovězení smlouvy. Pokud si uživatel přeje vypovědět smlouvu, zašle žádost v explicitní formě, s dokumenty o použitých produktech a činnost všech dotčených identifikátorů bude buď ukončena nebo přenesena na správné držitele, v závislosti na specifickém držiteli práv.
  4. Po dobu trvání smlouvy Softline Ecommerce uchovává záznamy o historii smluvního vztahu. Tyto informace uživateli poskytne na jeho žádost.
  5. Softline Ecommerce může smazat osobní údaje o uživateli, pokud vymazání těchto údajů neodporuje podmínkám smlouvy. V tomto případě je možné, že tato žádost bude splněna částečně.

8. Právní odpovědnost, prohlášení

Tyto Podmínky vás nezbavují právní odpovědnosti za podvod, smrt, či zranění či jakékoli jiné právní odpovědnosti, která podle práva nesmí být vyloučena či omezena, ani tuto odpovědnost neomezují.

SOUHLASÍTE, ŽE ZAKUPUJETE A POUŽÍVÁTE PRODUKTY NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A ŽE VÁM JSOU POSKYTOVÁNY, „TAK JAK JSOU“ A „TAK JAK JSOU DOSTUPNÉ“. TUDÍŽ V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VYLUČUJEME VŠECHNY VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NENARUŠENÍ PRÁV, ZA PŘEDPOKLADU VŠAK, ŽE JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY VE VZTAHU K PRODUKTŮM VÁM MOHOU POSKYTOVAT PŘÍMO PRODEJCI PODLE LICENČNÍCH/SERVISNÍCH SMLUV S KONCOVÝM UŽIVATELEM.

Bez ohledu na předchozí odstavce nesmí naše maximální celková odpovědnost podle těchto Podmínek, ať již na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, překročit v žádném případě částku, kterou jste u nás zaplatili za příslušný produkt / příslušné produkty.

Poskytnete nám (včetně našich přidružených a dceřiných společností, jakož i našich a jejich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů) náhradu škody a zbavíte nás odpovědnosti za veškeré nároky nebo požadavky, včetně přiměřených právních poplatků, které vznesla třetí strana nebo které vznikly vaším porušením této smlouvy, nesprávným užitím produktu či porušením zákona nebo práv třetích strany z vaší strany.

Nebudeme zodpovídat za žádné zpoždění nebo za nesplnění našich povinností podle těchto podmínek, pokud zpoždění nebo nesplnění povinností vznikne z jakékoliv příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu. Tato podmínka nemá vliv na vaše právo na zaslání produktů v přiměřené lhůtě. Pokud ke zpoždění dojde před odesláním produktů, nebudeme vám účtovat platbu za produkty, dokud nebudou odeslány, a objednávku můžete kdykoli před odesláním zrušit.

9. Zásady ochrany soukromí

Když si zadáte objednávku na internetovém obchodě a vytvoříte tak svůj účet, poskytnete Softline Ecommerce své osobní a jiné informace. Souhlasíte s tím, že pro účely zpracování vaší objednávky můžeme ukládat, zpracovávat a používat údaje shromážděné z vašeho účtu a formuláře objednávky v souladu s publikovanými zásadami ochrany osobních údajů a zásad cookies.

10. Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí právními předpisy Kyperské republiky a budou vykládány na základě těchto právních předpisů. Uplatnění Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. Obě strany souhlasí s tím, že se budou podrobovat nevýhradní pravomoci soudů ve státě Kypr, což znamená, že můžete podat žalobu a uplatnit svá práva na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito podmínkami v Kypru nebo v zemi EU, ve které žijete.

11. Změny těchto Podmínek

Vyhrazujeme si právo naše webové stránky, zásady a podmínky a ujednání, včetně těchto Podmínek, kdykoli změnit. Budete se řídit podmínkami a ujednáními, zásadami a Podmínkami platnými v době, kdy si produkty u nás objednáte, pokud nebude zákon či vládní orgán vyžadovat změnu těchto podmínek a ujednání, zásad nebo Podmínek (v tomto případě se toto může týkat objednávek, které jste zadali dříve ). Pokud bude některá z těchto Podmínek považovaná za neplatnou, nicotnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, tato podmínka bude považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost všech zbývajících podmínek.

Obecné

Selhání z vaší či naší strany uplatnit podmínku smlouvy nezakládá vzdání se takové podmínky. Toto selhání v žádném případě neovlivňuje právo později tuto podmínku uplatnit.

Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli smluvního ustanovení nemá nepříznivý vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Definice

„Internetový obchod“ označuje tuto webovou stránku pro objednávky s adresou https://ecommerce.softline.com/;

„Produkt/y“ označuje jakýkoli softwarový produkt či produkt poskytující služby, uvedený na internetovém obchodě které vám podle těchto podmínek dodáme; pokud není výslovně uvedeno jinak, výrobcem produktů prodávaných prostřednictvím tohoto internetového obchodu není Softline Ecommerce.

„Software“ označuje jakýkoliv produkt uvedený na internetovém obchodě, což zahrnuje neomezené operační systémy, navázaný software, samostatný software a stažitelný software, který vám podle těchto podmínek doručíme;

„Služby“ označují jakékoliv zpoplatněné nebo jiné služby uvedené na internetovém obchodě, které vám podle těchto podmínek dodáme;

„Licenční / servisní smlouvy s koncovým uživatelem“ – Licenční ujednání s koncovým uživatelem nebo servisní smlouva, která představuje právní smlouvu mezi prodejcem a vámi. Uvádí podrobnosti o právech, povinnostech a omezeních, která se vztahují na software nebo služby.

„Uživatelská dokumentace“ označuje příručku koncového uživatele, která obvykle doprovází software, a poskytuje koncovým uživatelům návod na použití softwaru jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.

„Prodejce“ – výrobce (a majitel všech práv duševního vlastnictví, titulu a zájmu) softwaru a/nebo poskytovatel služeb, které vám podle těchto podmínek prodáváme.

„Formulář objednávky“ označuje elektronický formulář objednávky dostupný na internetovém obchodě;

„Potvrzení objednávky“ označuje potvrzení o objednávce, které jsme vám vydali ohledně našeho přijetí objednávky.

Nápověda
Dotazy k platbě
Dotazy k platbě a doručení
Způsoby platby
Používáme cookies. Pokud zůstanete na stránkách, přijměte naše Zásady konfidenciality.
ОК